Publicație căsătorie Olaru Traian-Radu și Varga Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38661/21.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

        Astăzi 21.08.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARU TRAIAN-RADU vârstă 46 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ şi a  d-nei VARGA ANA-MARIA în vârstă de 44 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,