Publicație căsătorie Popovici Teodor și Szanto Timea-Jolanka

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.39167/27.09.2023

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 27.09.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPOVICI TEODOR vârstă 33 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ şi a  d-nei SZANTO TIMEA-jOLÁNKA  în vârstă de 37 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,