Măsuri de prevenire a incendiilor la punctele de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori

 

Riscul în utilizarea buteliilor tip GPL este reprezentat în principiu de scurgeri ce pot apărea din cauza unor defecțiuni la butelii, supape de siguranță defectuoase sau erori umane de manipulare.

Principalele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor şi exploziilor la punctele de desfacere : buteliilor, constau din:

-amplasarea acestora la distanțe de siguranţă şi ferite față de surse de foc

-asigurarea condițiilor specifice de transport, manipulare şi stocare a buteliilor

-reducerea posibilităților de acces al persoanelor străine, iresponsabile, prin îngrădire şi închidere corespunzătoare

-acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor fără scăpări de gaze (se constrolează etanşeitatea, bucată cu bucată)

-în interiorul punctelor de desfacere şi pe o distanță de 3m în jurul lor, se interzice depozitarea oricăror obiecte sa material, combustibile sau incombustibile (lemne, produse vegetale, textile, ambalaje, materiale diverse);

-se interzice fumatul şi efectuarea lucrărilor cu foc deschis la mai puțin de 10 m de punctul de desfacere;

-se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nopții, dacă punctul de desfacere nu este prevăzut cu instalație de iluminat corespunzătoare;

se interzice orice intervenţie la butelii în centrala de desfacere, cum ar fi:

➤ Repararea robinetelor

➤ Inlocuirea robinetelor

➤ Transvazarea conținutului buteliilor

➤ Controlul încărcării buteliei prin deschiderea robinetului

➤ Reparații la corpul sau fusta buteliei şi orice intervenții care ar putea produce scântei

În cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:

➤ Se dă alarma

➤ Se înceracă oprirea sursei de scăpări

➤ Se intervine cu stingătoarele din dotare cu CO2 şi praf pentru stingerea focului

➤ După stingerea focului se lasă butelia să se golească (ca şi în cazul scăpărilor neaprinse), având gazele ieşite să nu se reaprindă sau să explodeze.