Municipiul Tarnaveni a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLILOR DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”

 

Comunicat de presa

 „PNRR: Fonduri pentru România modernă si reformată!”

 

Municipiul Tarnaveni in calitate de beneficiar, a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLILOR DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3012, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standard ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11.Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ din unitatile de învățământ de pe raza municipiului Tarnaveni, atât din punct de vedere al mobilierului și al materialelor didactice aferente spațiilor utilizate în activitatea didactică, cât și îmbunătățirea infrastructurii IT din cadrul acestor unități.

Grup țintă/Potențialii beneficiari ai proiectului

Elevii sunt principalii beneficiari ai proiectului, deoarece dotarea cu mobilier nou și modern, cu echipamente digitale de ultimă generație și cu materiale didactice adaptate cerințelor și necesităților actuale, le va oferi oportunități de învățare și dezvoltare mult mai bune.

Cadrele didactice vor beneficia de echipamente digitale moderne și de materiale didactice adaptate cerințelor și necesităților actuale, ceea ce le va permite să îi implice mult mai bine pe elevi, în procesul de învățare. De asemenea, mobilierul nou și modern va contribui la crearea unui mediu de învățare mai confortabil.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 8.135.244,60 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 6.836.340,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 1.298.904,60 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 13 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact:  Petru Mirela Oana
Funcţie: Manager proiect
e-mail: proiecte@primariatarnaveni.ro

  

                                                            Primarul Municipiului Tarnaveni                                                                    Nicolae Sorin Meghesan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”  
 https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/