Publicație căsătorie Hagea Ioan-Marian și Orban Csenge-Melinda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.39480/25.10.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 25.10.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HAGEA IOAN-MARIAN vârstă 26 ani cu domiciliul în MĂGINA / AIUD  județul ALBA şi a  d-nei ORBAN CSENGE-MELINDA în vârstă de 24 ani cu domiciliul în DELENII / BĂGACIU,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,