Publicație căsătorie Ghiurca Levente și Bidi Daniela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.39745/17.11.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 17.11.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHIURCA LEVENTE vârstă 46 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI  județul MUREȘ şi a  d-nei BIDI DANIELA în vârstă de 43 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,