Publicație căsăstorie Duca Samuel și Lucaci Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.39982/11.12.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 11.12.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUCA SAMUEL în vârstă 38 ani cu domiciliul în UNGHENI, sat VIDRASĂU,   județul MUREȘ şi a  d-nei LUCACI ANA-MARIA în vârstă de 30 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

           

                                                Ofiţer de stare civilă,