Proiect buget general consolidat pe anul 2024

–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2024

Referat de aprobare

– Raport de specialitate – la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2024

– Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari care sunt cuprinse în ”Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024”

ANEXA nr. 1A – Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 2024

– ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local

– ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Anexa nr. 20 –  Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare din Bugetul local

Anexa nr. 21 – Bugetul creditelor interne pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

Anexa nr. 22 – Numărul maxim de posturi