Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2024