Publicație căsătorie Cîndea Mihai-Vasile și Sim Ana-Andrada

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.36502/15.02.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 15.02.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CÎNDEA MIHAI-VASILE în vârstă 28 ani cu domiciliul în com ADĂMUȘ, sat DÂMBĂU, județul MUREȘ şi a  d-nei SIM ANA-ANDRADA în vârstă de 27 ani cu domiciliul în com ADĂMUȘ, sat DÂMBĂU,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,