Publicație căsătorie Pinto Iosif și Moldovan Denisa-Ida

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.36664/27.02.2024

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 27.02.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PINTO IOSIF în vârstă 23 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei MOLDOVAN DENISA-IDA în vârstă de 19 ani cu domiciliul în comuna ADĂMUȘ,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,