Publicație căsătorie Costin Viorel-Radu și Moldovan Adina-Laura

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37133/10.04.2024

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 10.04.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTIN VIOREL-RADU în vârstă 24 ani cu domiciliul în sat ROMANEȘTI, com.BLĂJEL, județul SIBIU şi a  d-nei MOLDOVAN ADINA-LAURA în vârstă de 24 ani cu domiciliul în sat CORNEȘTI, com.ADĂMUȘ,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

      

                                                Ofiţer de stare civilă,