Proiecte HCL – sedinţă ordinară, în data de 25 aprilie 2024 ora 14:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR                                                                  

      

 

C O N V O C A T O R 

            

    În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.467 din  17.04.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 25.04.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2024.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str. Progresului nr.20, de la apt.15 la apt.12.
  4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea repartizării apartamentului cu nr.15, situat în blocul ANL  str. Progresului nr.20.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de licitație pentru închirierea prin licitație publică a 3 loturi de pășune situate în Bobohalma.

 

 

                      PRIMAR,                                                   Secretar general ,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                           Blănaru Ștefan

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraordinare din 21.03.2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 08.04. 2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 15.04.2024

Nota Informativa