Anunt privind sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe surport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, acordate în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027