Publicație căsătorie Raț Teodor-Vlad și Călușer Marta-Denisa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37393/10.05.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 10.05.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RAȚ TEODOR-VLAD în vârstă 26 ani cu domiciliul în Mun. TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei CĂLUȘER MARTA-DENISA în vârstă de 36 ani cu domiciliul în com.CEUAȘU DE CÂMPIE,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________