Publicație căsătorie Simon Norbert-Carol și Racz Alexandra-Julia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37695/05.06.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 05.06.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMON NORBERT-CAROL în vârstă de 35 ani cu domiciliul în Mun. TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei RACZ ALEXANDRA-JULIA  în vârstă de 27 ani cu domiciliul în orș.IERNUT, sat CIPĂU,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,