Începerea proiectului ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNICAT DE PRESĂ PENTRU ÎNCEPEREA PROIECTULUI

“PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

 

Numele proiectului de investiţie: ,,Construirea de insule ecologice digitalizate fn municipiul Târnăveni, judetul Mure;”, cod proiect C3I1B0223000042, PNRR/2023/C3/S/I.1.B

Numele beneficiarului: Municipiul Târnăveni

Obiectivele proiectului: Investiția presupune Construirea de insule ecologice digitalizate in Municipiul Târnăveni, Județul Mureș si constă în achiziția a 20 insule supraterane incasetate cu 5 containere de 1.1 metri cubi. Actual, operatorul de salubritate care opereaza la nivelul Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, are capacitatea de management al colectarii si transportului in conditiile realizarii insulelor ecologice prin acest proiect.La nivelul Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, acesta utilizează autovehicule cu compactare de 18-30 mc şi sistem de ridicare cu lift al containerelor de 1,1 – 4 mc. Recipientele de colectare sunt manipulate de către angajaţii operatorului, ataşate la liftul autocompactorului în vederea golirii şi compactării deşeurilor, respectiv transportate in vederea valorificarii sau depozitarii finale.

Valoarea totală a proiectului: 1.656.045,17 lei cu TVA

Data începerii şi finalizării proiectului: 07.06.2024 – 30.06.2026

Codul proiectului: C3I1B0223000042/07.06.2024