Publicație căsătorie Chețan Adrian-Nicușor și Oltean Valeria-Georgiana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37905/27.06.2024

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 27.06.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHEȚAN ADRIAN-NICUȘOR în vârstă de 28 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei OLTEAN VALERIA-GEORGIANA  în vârstă de 25 ani cu domiciliul în com.FIZEȘU GHERLII, sat NICULA,  judeţul/ țara, CLUJ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,