nr.11 din 30.01.2020 privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL              HOTĂRÂREA nr.11/30.01.2020 privind menţinerea, in  anul 2020, a salariilor pentru

Read more

NR.7 din 30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

ROMANIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCALR            HOTĂRÂREA NR.7/30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei

Read more