nr.11 din 30.01.2020 privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL              HOTĂRÂREA nr.11/30.01.2020 privind menţinerea, in  anul 2020, a salariilor pentru

Read more