nr.54 din 30.05.2019 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                               HOTĂRÂREA nr.54/30.05.2019      

Read more

nr. 45 din 24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr.45/24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe

Read more