nr. 38 din 26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 38/26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin

Read more

nr. 37 din 26.04 2021 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 37 din 26.04 2021

Read more

nr. 35 din 01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 35/01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor

Read more

nr. 35 din 01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 35 din 01.04.2021  privind

Read more

nr. 34 din 01.04.2021 privind aprobarea Propunerii de Proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” si a  Acordului de parteneriat cu Fundatia Buckner Tg. Mures

R O M Â N I A                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 34 din 01.04.2021 privind aprobarea

Read more

nr. 32 din 25.03.2021 pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                 HOTĂRÂREA nr. 32 din 25.03.2021

Read more

nr. 30 din 25.03.2021 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 30 din 25.03.2021 privind hotărâre

Read more

nr. 29 din 25.03.2021 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 29 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 27 din 25.03.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de sală de sport,  situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 27 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 26 din 25.03.2021 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27,

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 26 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 25 din 25.03.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27  și  însușirea Raportului de evaluare

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 25 din 25.03.2021 privind

Read more