Organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA         JUDEŢUL  MUREŞ                         MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                PRIMĂRIA                                                              Nr. 6147 /18.03.2022   ANUNŢ  Având în vedere prevederile art. 618 al. (1) și 

Read more

nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației

Read more

nr. 2 din 27.01.2022  privind  aprobarea  noilor condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA  în vederea  prelungirii perioadei de tragere până la data de 30.09.2022

 R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 2/27.01.2022  privind  aprobarea  noilor condiții

Read more

nr.  1 din 27.01.2022 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.  1/27.01.2022 privind validarea modificărilor

Read more

Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”

Nr. 2.555/27.01.2022                                                                           COMUNICAT DE PRESĂ  Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor

Read more