nr. 101 din 28 noiembrie 2019  privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI   CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/28 noiembrie 2019  privind aprobarea

Read more

nr. 95 din 31.10.2019 privind aprobarea deplasării la Szombathely–Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu incă patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni în perioada 15-17 noiembrie 2019

R O M Â N I A                                                                                                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 95/31.10.2019 privind aprobarea

Read more

nr.­­­­­­­ 92 din 31.10.2019 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 92/31.10.2019 privind

Read more

nr. 91 din 31.10.2019 privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 91/31.10.2019      privind   rectificarea

Read more