nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                HOTĂRÂREA nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii

Read more

nr. 109/23.11.2023      privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr. 109/23.11.2023      privind

Read more

nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023     

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                    HOTĂRÂREA nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii

Read more

nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea

Read more

nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalea școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor

Read more

nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”

ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru

Read more

nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70/30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020,

Read more

nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                         JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului

Read more

nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020,

Read more

Primăria municipiului Târnăveni demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, în perioada sezonului rece 2023-2024

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ                                                                            MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                        = A N U N Ț = Primăria Municipiului

Read more

nr. 90/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2023-2024  

R O M Â N I A                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL             HOTĂRÂREA nr. 90/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor

Read more

nr. 89/28.09.2023 privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 89/28.09.2023 privind aprobarea concesionării

Read more

nr. 88/28.09.2023 privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 88/28.09.2023 privind însușirea Raportului

Read more

nr. 86/28.09.2023 privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                  HOTĂRÂREA nr. 86/28.09.2023 privind aprobarea

Read more

nr. 84 /28.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de  investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                    HOTĂRÂRE nr. 84 /28.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței

Read more