Solicitarea emiterii acordului de mediu pentru proiectul ”Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica”

Nr.: 19359/13.10.2021 VIZAT:                                                                                                 MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                                                PRIMAR,  Megheşan Nicolae Sorin      ANUNŢ PUBLIC PRIVIND  SOLICITARE  ACORD DE MEDIU   

Read more

Publicatie casatorie Negrini Borges Raidan si Petru Amalia-Maria

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                      SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                          Nr.32766/24.09.2021 Data căsătoriei 06.10.2021 P U B L I C A Ț I E Astăzi

Read more

Publicație căsătorie Bichis Flaviu-Georgian si Tanase Crina-Alexandra

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                      Data căsătoriei SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           02.10.2021 Nr.32741/22.09.2021                                                   P U B L I C A Ț I E

Read more

nr. 38 din 26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 38/26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin

Read more

nr. 37 din 26.04 2021 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 37 din 26.04 2021

Read more