nr. 101 din 28 noiembrie 2019  privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI   CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/28 noiembrie 2019  privind aprobarea

Read more