PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, declanșarea, începând din data de 20 mai 2024, a unei proceduri de transfer la cerere pentru un post aferent unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului muncipiului Târnăveni

Număr: 9556  din 20.05.2024                                                                                                                                                                                                                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, ANUNȚĂ,  DECLANȘAREA, începând din data de 20 mai 2024, A

Read more

Proiecte HCL – sedinţă ordinară, în data de 23 mai 2024

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                           PRIMAR                                                                                            C O N V O C A T O R În

Read more

Anunt organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                         JUDEŢUL  MUREŞ                                           MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                          PRIMĂRIA                                                                                         Nr. 8441/24.04.2024 ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din OUG

Read more

nr. 16 din 29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru

Read more

nr. 15 din 29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată

Read more

nr. 13 din12 februarie 2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                             HOTĂRÂREA nr. 13 din12 februarie 2024

Read more