Anunt privind categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD

  Primăria municipiului Târnăveni, informează populația cu privire la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr.720/18.07.2022 a OUG nr.113/2022 privind

Read more

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 Număr: 10985 din 31.05.2022                                                                                                                                                                                                                                            ANUNŢ În temeiul prevederilor,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență

Read more

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

Număr: 10690  din 26.05.2022                                                                                                                                                                                            ANUNŢ În temeiul prevederilor,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a

Read more

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 Număr: 10621  din 25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                        ANUNŢ În temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență

Read more

nr. 81 din 07.06.2022 privind aprobarea proiectului:“ Installation of renewable energy source for self-consumption at Tarnaveni Municipality “precum si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia, pentru obiectivul de investitii “ Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica , amplasata pe Piata Agroalimentara Avram Iancu, Tarnaveni”

R O M Â N I A              JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  

Read more