nr. 11 din 31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare date stabilita prin Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr. 11/31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare

Read more

nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă

Read more

nr. 8 din 31.01.2019 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2019 privind validarea modificărilor

Read more

nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei

Read more

nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni sau din cadrul serviciilor publice locale

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor

Read more

nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr.5/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale

Read more

nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                          CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor

Read more

nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.02.2019

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea actualizării  cuantumului

Read more

nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.2/31.01.2019  privind aprobarea  completării Anexei nr.

Read more

nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2019  privind aprobarea cuprinderii

Read more

nr. 113 din 20.12.2018 Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA  NR. 113/20.12.2018 Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes

Read more

nr. 112 din 20.12.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA  NR. 112/20.12.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale

Read more

nr. 111 din 20.12.2018 privind nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații, pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 111/20.12.2018  privind nominalizarea consilierilor locali

Read more

nr.108 din 10.12.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.108/10.12.2018 privind rectificarea bugetului general

Read more

nr.107 din 10.12.2018 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.107/10.12.2018 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului 

Read more