PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, declanșarea, începând din data de 20 mai 2024, a unei proceduri de transfer la cerere pentru un post aferent unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului muncipiului Târnăveni

Număr: 9556  din 20.05.2024                                                                                                                                                                                                                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, ANUNȚĂ,  DECLANȘAREA, începând din data de 20 mai 2024, A

Read more

Anunt organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                         JUDEŢUL  MUREŞ                                           MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                          PRIMĂRIA                                                                                         Nr. 8441/24.04.2024 ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din OUG

Read more