Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 Număr: 10985 din 31.05.2022                                                                                                                                                                                                                                            ANUNŢ În temeiul prevederilor,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență

Read more

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

Număr: 10690  din 26.05.2022                                                                                                                                                                                            ANUNŢ În temeiul prevederilor,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a

Read more

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 Număr: 10621  din 25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                        ANUNŢ În temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență

Read more

Organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA         JUDEŢUL  MUREŞ                         MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                PRIMĂRIA                                                              Nr. 6147 /18.03.2022   ANUNŢ  Având în vedere prevederile art. 618 al. (1) și 

Read more