ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ                                                                      MUNICIPIUL TÂRNĂVENI Nr.20519/23.10.2017                         ANUNT In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta

Read more