nr.11 din 30.01.2020 privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL              HOTĂRÂREA nr.11/30.01.2020 privind menţinerea, in  anul 2020, a salariilor pentru

Read more

NR.7 din 30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

ROMANIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCALR            HOTĂRÂREA NR.7/30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei

Read more

nr.112 din 19 decembrie 2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016,in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr.112/19.12.2019 privind modificarea Acordului

Read more

nr.109 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                 HOTĂRÂREA nr.109/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Read more

nr. 101 din 28 noiembrie 2019  privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI   CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/28 noiembrie 2019  privind aprobarea

Read more

nr. 95 din 31.10.2019 privind aprobarea deplasării la Szombathely–Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu incă patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni în perioada 15-17 noiembrie 2019

R O M Â N I A                                                                                                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 95/31.10.2019 privind aprobarea

Read more

nr.­­­­­­­ 92 din 31.10.2019 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 92/31.10.2019 privind

Read more

nr. 91 din 31.10.2019 privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 91/31.10.2019      privind   rectificarea

Read more

nr.­­­­­­­ 89 din 08.10.2019 privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                          CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 89/08.10.2019 privind incetarea

Read more

nr. 88 din 08.10.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 88/26.09.2019 08.10.2019 privind rectificarea

Read more

NR.84/26.09.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR.84/26.09.2019 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate

Read more