nr. 12 din data 27.01.2005 Privind modificarea art.1 cap.VII pct.3 din Hotararea nr.11/2004 referitor la stabilirea taxei pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare la cerere pentru stationarea de autovehicole (de regula in cartiere)

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2005; Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului

Read more

nr. 10 din data 27.01.2005 Privind imputernicirea domnului consilier Szabo Albert din cadrul Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport din cadrul Consiliului Local sa reprezinte Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in Comitetul Director al A.S.Chimica Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2005; Vazand referatul Primarul municipiului Tarnaveni, inregistrat

Read more