nr. 117 din data 28.12.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 118 din data 28.12.2006 privind aprobarea preluãrii, ca venit la bugetul local, a sumei reprezentand excedentul rezultat din executia bugetului institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existent in sold la finele anului 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 119 din data 28.12.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.102/2006 in perioada 14 -18 decembrie 2006 la Ronchin FRANTA

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 120 din data 28.12.2006 privind instituirea pentru anul 2007 a taxei de salubritate – platibilã lunar

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 122 din data 28.12.2006 privind aprobarea Contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni si Asociatia AMICITIA

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 123 din data 28.12.2006 privind stabilirea tarifelor de baza lunare, pe m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat administrate de societatile comerciale si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Tarnaveni

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                             HOTARAREA  NR.123                

Read more

nr. 124 din data 28.12.2006 privind imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni sa acorde – la cerere – aviz favorabil din partea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni, tuturor candidatilor declarati reusiti la concursurile organizate in luna decembrie 2006 pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 116 din data 18.12.2006 privind aprobarea Contractului de prestari servicii având ca obiect depozitarea deºeurilor menajere

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 114 din data 18.12.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 113 din data 11.12.2006 privind aprobarea P.U.D. pe amplasamentul situat în Târnãveni în zona de intersecþie a strazilor Victoriei, Industriei, Victor Babes si George Enescu pentru realizarea unei construcþii cu destinaþia SUPERMARKET

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 105 din data 30.11.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 107 din data 30.11.2006 privind delegarea dreptul de administrare al terenurilor si cladirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 111 din data 30.11.2006 privind aprobarea demararea Programului de reabilitare termica a unor cladiri de locuit din municipiul Tarnaveni precum si etapizarea serviciilor si lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 109 din data 30.11.2006 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea/ modernizarea instalaþiilor de încãlzire ºi izolarea termicã parþialã la Gimnaziul de Stat „Traian”

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                           H O T Ã

Read more

nr. 110 din data 30.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Alimentare cu apa ºi amenajare grup sanitar la Scoala Primarã Botorca “

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 102 din data 20.11.2006 privind împuternicirea primarului municipiului Târnãveni drept conducãtorul delegaþiei care se va deplasa la Ronchin Franta în perioada 14 – 18 decembrie 2006 la invitaþia domnului primar Alain Rabary din acestã localitate

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                      H O T Ã R

Read more

nr. 103 din data 20.11.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 30 octombrie – 02 noiembrie 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                       H O T Ã

Read more

nr. 95 din data 26.10.2006 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ”Retea canalizare menajera str. Râului si 1 Decembrie 1918 Tarnaveni”

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                               H O T Ã R

Read more

nr. 101 din data 26.10.2006 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni si instrainarea prin licitatie publica a unor terenuri

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 99 din data 26.10.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 23-29 sepembrie 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 100 din data 26.10.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.93/2006 in perioada 28 septembrie – 04 octombrie 2006 la Ronchin Franta.

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                   H O T Ã

Read more

nr. 98 din data 26.10.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 96 din data 26.10.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ”Instalare Centrala telefonica si retea structurata la sediul primariei municipiului Tarnaveni”

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                               H O T Ã R

Read more

nr. 94 din data 06.10.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 91 din data 28.09.2006 privind constituirea comisiei de analiza a cererilor de subventii pentru construirea de locuinte proprietate personala in temeiul Ordinului Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului nr.1373/2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 89 din data 28.09.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Targului General situat in Tarnaveni str.Pompelor nr.14

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more

nr. 93 din data 28.09.2006 privind aprobarea deplasãrii delagatiei Comitetului de Infratire Tarnaveni la ASSOCIEFOIRE –Ronchin Franta.

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                               H O T Ã R

Read more

nr. 92 din data 28.09.2006 privind aprobarea cheltuielilorocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.81/2006 in perioada 1 – 4 septembrie 2006 la Hajduszoboslo UNGARIA

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 88 din data 18.09.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006,

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                             H O T Ã R R

Read more