nr. 110 din data 20.12.2007 privind aprobarea datelor de desfasurare a evenimentelor ocazionate de implinirea a 10 ani de la semnarea documentelor de infratire intre localitatile Tarnaveni – ROMANIA si Ronchin – FRANTA si a 730 ani de atestare documentara a localitatii Tarnaveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                     H O T Ã R

Read more

nr. 107 din data 20.12.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 111 din data 20.12.2007 privind aprobarea plantãrii unui arbore sau a unui arbust ornamental pentru fiecare copil nou-nascut in unitatea administrative teritoriala Tarnaveni.

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 103 din data 06.12.2007 privind aprobarea tarifelor pentru legitimatiile de calatorie pentru transportul public de calatori

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 100 din data 06.12.2007 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 95 din data 29.11.2007 privind programul “Servicii Europene – parteneriat pentru comunitate” – amenajarea spatiului destinat relatiei cu publicul de la sediul Politiei municipiului Tarnaveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 99 din data 29.11.2007 privind numirea comisiei pentru atestarea administratorilor propusi de adunarea generala a asociatiei de proprietari

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 94 din data 29.11.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 98 din data 29.11.2007 privind aprobarea modalitatea de acordare a gratuitatii pentru persoanele cu handicap accentuat, grav, asistentii personali si insotitorii acestora pe transportul public local de calatori

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                   H O T Ã R R

Read more

nr. 89 din data 25.10.2007 privind acordarea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiilor, a terenului aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni catre Asociatia Crestina Penticostala “Philadelphia” Viata si Speranta

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                     H O T Ã R

Read more

nr. 87 din data 25.10.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 82 din data 27.09.2007 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului situat in str. Avram Iancu nr.192, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Tuli Eugen domiciliat in Tarnaveni Cart.Dezrobirii nr.9 apt.2.

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                      H O T A R

Read more

nr. 70 din data 26.07.2007 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 71 din data 26.07.2007 privind aprobarea Planului de reorganizare a S.C.Comunale S.A.

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 68 din data 26.07.2007 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.73/2005

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 64 din data 04.07.2007 privind aprobarea Actului Adiþional al Contractului de delegare de gestiune a Serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº ºi mandatarea D-lui ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN sã semneze actul adiþional, în numele ºi pe seama Consiliului Local al Municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                        JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL   HOTÃRÂREA Nr. 64 din 04 iulie 2007   Privind aprobarea Actului Adiþional

Read more

nr. 63 din data 28.06.2007 privind stabilirea delegaþiei care se va deplasa la Hajdusazoboszlo-Ungaria pana la data de 7 iulie 2007 pentru receptionarea si aducerea unei autogunoiere compactoare

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                           H O T Ã R

Read more

nr. 61 din data 28.06.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ    MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                         H O T Ã R R

Read more