nr. 11 din data 31.01.2008 privind aprobarea schimbarii denumirii “Biroului Monitorizare ºi Integrare Europeanã” din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni in „Biroul de Specialitate pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionalã”

ROMÂNIA                                                                                                  JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                       HOTÃRÂREA  nr. 11               Consiliul local al Municipiul Târnãveni

Read more

nr. 6 din data 31.01.2008 privind aprobarea alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru construirea ºi repararea lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                              H O T A R A

Read more

nr. 8 din data 31.01.2008 privind aprobarea SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivelor de investitii: REÞEA DE APÃ șI STAÞIE DE POMPARE PE STRÃZILE CIOCÃRLIEI, 22 DECEMBRIE șI VITICULTORILOR, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI; REÞEA DE APÃ PE STRAZILE RÂNDUNELELOR, GRUIEÞE, HOREA, TURNIșOR, MOVILEI, OCTAVIAN GOGA, CRINULUI; REÞEA DE CANAL MENAJER PE STRAZILE PREFECT VASILE MOLDOVAN, RÂNDUNELELOR, ZEFIRULUI, AVIAÞIEI.

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL         HOTÂRÂREA nr. 8             Consiliul local

Read more