nr. 71 din data 27.08.2009 privind aprobarea organigramei ºi a statelor de funcþii ale serviciilor publice de interes local ale municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                                  JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                  HOTÃRÂREA nr. 71               Consiliul local al Municipiul

Read more

nr. 0 din data 27.08.2009 Consilier Ing. Ioan Muntean Consilier Ing. Ioan Muntean RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008 în cadrul Consiliului Local Târnãveni.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL TÂRNÃVENI                                                    Consilier                                                                                                Ing. Ioan Muntean       RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008 în cadrul

Read more

nr. 51 din data 17.06.2009 privind aprobarea acordarii în folosinþã gratuitã a terenului situat in Târnãveni str.Fabricii nr.5 cãtre Asociatia parintilor si sustinatoilor legali ai persoanelor cu dizabilitati psihomotorii si locomotorii ”CATHARSIS” , in sopul infiintarii unui Centru de recuperare de zi prin terapie ocupationala

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 50 din data 17.06.2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea in municipiul Tarnaveni a actiunii sportive ”Zilele olimpismului” in perioada 30-31 mai 2009

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã R

Read more

nr. 40 din data 15.05.2009 privind aprobarea actualizarii componenþei Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si aprobarea Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              H O T Ã R R E

Read more

nr. 42 din data 15.05.2009 privind aprobarea oganizarii si desfasurarii „Zilelor olimpismului la Tarnaveni” in perioada 30-31 mai 2009

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              H O T Ã R R E

Read more