nr. 119 din data 24.11.2010 privind mandatarea speciala a reprezentantului municipiului Tarnaveni in AGA SC Compania Aquaserv SA pentru aprobarea cofinanțării de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  POS Mediu

ROMANIA                                                                                                  JUDETUL MURES CONSILIUL LOCAL TARNAVENI     HOTARAREA NR. 119 / 2010 privind mandatarea speciala a reprezentantului municipiului

Read more

nr. 109 din data 28.10.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru operarea Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni, intre municipiul Tarnaveni, comuna Adamus, comuna Bagaciu parteneri in proiectul finantat prin Programul PHARE 2005 CES “ Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu si comuna Cetatea de Balta

R O M N I A JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 109/2010                  Consiliul

Read more

nr. 111 din data 28.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de interes local œStație de Transfer Deșeuri Menajere ,

ROMÂNIA                                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA  nr.111/2010               Consiliul local al Municipiul Târnăveni

Read more

nr. 95 din data 28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului, precum și Politica tarifară, din cadrul proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Tarnaveni

ROMANIA                                                                               JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL TARNAVENI       HOTARAREA NR. 95 din 28 OCTOMBRIE 2010 privind aprobarea

Read more

nr. 96 din data 28.10.2010 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010

ROMANIA                                                                               JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  Tarnaveni       HOTARAREA NR. 96 din 28 OCTOMBRIE 2010 privind aprobarea

Read more

nr. 97 din data 28.10.2010 privind aprobarea alocării fondurilor de la bugetul local către SC Compania Aquaserv SA în scopul finanțării parțiale a cotei de 10,32% prevazută a fi suportată de către operator în planul de finanțare al proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu

ROMANIA                                                                               JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL TARNAVENI       HOTARAREA NR. 97 din  28 OCTOMBRIE 2010 privind aprobarea

Read more

nr. 100 din data 28.10.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii executiei executiei ACB la Statia de pompare apa pluviala str.Frumoasa, Canal menajer str.Paltinis, Canal menajer si pluvial str.Industriei, Canal pluvial str.1 Decembrie, Canal menajer str.1 Decembrie (RUCK “ CFR) , Etindere retea canal menajer str.prefect Vasile Moldovan si str.Bailor

R O M N I A JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR. 100/2010  

Read more

nr. 108 din data 28.10.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru operarea Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni, intre municipiul Tarnaveni, comuna Adamus si comuna Bagaciu, parteneri in proiectul finantat prin Programul PHARE 2005 CES “ Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu

R O M N I A JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR. 108/2010    

Read more

nr. 80 din data 29.07.2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni si ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA                                                                                            JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL         HOTÃRÂREA nr. 80            Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã

Read more