nr. 96 din data 29.09.2011 privind aprobarea actului adițional la contractul nr.521/17.06.2009 de prestare a serviciului de depozitare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului de deșeuri “Câmpia Turzii.

      R O M N I A JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                     HOTĂRÂREA

Read more

nr. 102 din data 29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnaveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                           HOTĂRÂREA NR. 102/2011               Consiliul local al

Read more