nr. 19 din data 24.02.2011 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures sub nr. 202662/05.03.2010 sila A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010

ROMANIA                                                                               JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA NR. 19 / 2011   privind aprobarea Actului Aditional nr. 2

Read more

nr. 12 din data 27.01.2011 privind aprobarea studiului de prefezabilitate privind obiectivul de investitii « Centrala electrica fotovoltaica in municipiul Tarnaveni »

ROMANIA                                                                               JUDETUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARNAVENI   HOTARAREA    nr. 12 / 2011     Consiliul local municipal Tarnaveni, intrunit

Read more

nr. 1 din data 06.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni

ROMANIA                                                                                            JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                       HOTARAREA NR. 1 / 2011              Consiliul local

Read more