nr. 89 din data 29.11.2012 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                          HOTĂRÂREA NR.89/2012   Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința

Read more

nr. 90 din data 29.11.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2013

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                   HOTÂREA NR. 90/2012             Consiliul local al Municipiul Târnăveni

Read more

nr. 92 din data 29.11.2012 privgind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010

  ROMÂNIA                                                                               JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 92/2012   Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit

Read more

nr. 76 din data 02.11.2012 privind aprobarea criteriilor , proceduriilor si atributiilor specifice pentru ocuparea functiei de administrator public

  ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR. 76/2012               Consiliul local al Municipiul Târnăveni

Read more

nr. 72 din data 25.10.2012 privind aprobarea transformarii functiei publice specifice vacante de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Directiei Politia Locala, intr-o functie publica specifica de nivel inferior, respectiv politist local clasa III grad

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR. 72/2012   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară

Read more

nr. 53 din data 27.09.2012 privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de SC Compania Aquaserv SA

R O M N I A                                                                                                                       JUDEȚUL MURES MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 53/20012   Consiliul Local al

Read more