nr. 144 din data 19.12.2013 Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

ROMÂNIA  JUDEȚUL MUREȘ  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                                                                                                 HOTĂRÂREA NR. 144/ 2013 Privind aprobarea ž Planului local de

Read more

nr. 141 din data 19.12.2013 Privind aprobarea inchieierii contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public sau privat pe care se afla constructii cu caracter provizoriu si a spatiilor cu alta destinatie dect locuinte si a modelului cadru al contractelor

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRĂREA NR.141/2013 Privind aprobarea închieierii contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului

Read more

nr. 139 din data 19.12.2013 Privind validarea modificarilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Tarnaveni prin dispozitia primarului municipiului Tarnaveni si aprobarea rectificrii bugetului general pe anul 2013

R O M N I A                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.139/2013 Privind validarea modificărilor efectuate

Read more

nr. 137 din data 19.12.2013 Privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR.137/2013 Privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului

Read more

nr. 132 din data 28.11.2013 privind aprobarea planului de ocupare a funciilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Trnveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2014

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                 HOTĂRÂREA NR.132/2013 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice

Read more

nr. 129 din data 28.11.2013 Privind aprobarea organizrii manifestrilor culturale ocazionate de srbtorile de iarn Pomul de Crciun i a sumei de 15.000 lei pentru oragnizarea acestor manifestri

R O M N I A                                                                       JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.129/2013 Privind aprobarea organizării manifestărilor culturale

Read more

nr. 118 din data 31.10.2013 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri, scoaterea lor din functiune, precum si retragerea dreptului de concesiune a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MURES asupra acestor bunuri

ROMÂNIA                                                                                                     JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.118/2013 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor

Read more