nr. 95 din data 25.07.2013 Privind aprobarea Organigramei i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Trnveni si ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR.95/2013 Privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului

Read more