nr. 109 din data 23.12.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2014

  ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.109/2014   Privind aprobarea contului de execuție al bugetului general

Read more

nr. 110 din data 23.12.2014 privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din executia bugetului institutiilor publice i activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in sold la sfarsitul anului 2013

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA  NR.110/2014 Privind aprobarea preluării  ca venit la bugetul local a

Read more

nr. 114 din data 23.12.2014 privind eliberarea acordului de functionare pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si societati comerciale

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.114/2014 Privind eliberarea acordului de funcționare pentru persoanele  fizice autorizate, întreprinderi

Read more

nr. 121 din data 23.12.2014 Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                      CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.121/2014   Privind aprobarea Listei de repartizare a  locuintelor  pentru

Read more

nr. 122 din data 23.12.2014 Privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor si echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, cuprinse in Anexa nr.1 la H.C.L. nr.50/29.05.2014

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.122/2014 Privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor

Read more

nr. 102 din data 27.11.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor cuprinse in Anexa 1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dua caz si retragerea dreptului de concesiune asupra acestora precum si aprobarea Anexei 2 privind modificarea valorii unor bunuri din Anexa nr. 1 la HCL nr. 50 din 2014

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 102/2014   privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul

Read more

nr. 87 din data 25.09.2014 privind aprobarea organziarii Targului Toamna la Tarnaveni in perioada 10-12 octombrie 2014

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.87/2014 Privind  aprobarea  organizării Târgului Toamna la Târnăveni   în perioada

Read more

nr. 77 din data 25.09.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a dou imobile constructii

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.77/2014 Privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a

Read more

nr. 79 din data 25.09.2014 privind aprobarea infiintarii Centrului de recreere si socializare Victoria in municipiul Tarnaveni, str.Victor Babes

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.79/2014 Privind aprobarea înființării Centrului de recreere și socializare Victoria

Read more

nr. 88 din data 25.09.2014 privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor si echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, cuprinse n Anexa nr.1 la HCL nr.50/29.05.2014, scoase din functiune si propuse spre valorificare

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.88/2014 Privind  aprobarea  Raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din

Read more