nr. 66 din data 31.07.2014 privind aprobarea deplasarii unei delegatii oficiale la evenimentele ocazionate de implinire 30 de ani de infratire intre orasele Ronchin- Franta Westafalia Germania si semnarea Cartei de Infratire

ROMÂNIA                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.66/2014 Privind aprobarea deplasării unei delegații oficiale la

Read more

nr. 71 din data 31.07.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor – bransamente de apa/racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 2012-2013 precum si a a bunurilor – bransamente de ap/racorduri de canal realizate si receptionate incepand cu anul 2014

ROMÂNIA                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.71/2014 Privind  aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului

Read more

nr. 65 din data 31.07.2014 privind alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 a sumei de 10.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli stabilite in baza art.6 din Contractul de asociere nr.585/2007 incheiat cu Asociatia Amicitia Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                    JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.65/2014 Privind alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul

Read more

nr. 60 din data 26.06.2014 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES modificarea si completareaRegulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

ROMÂNIA                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.60/2014   Privind mandatul dat reprezentantului  autorității de a vota în

Read more

nr. 46 din data 29.05.2014 privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.46/2014 Privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul  local

Read more

nr. 48 din data 29.05.2014 privind cuantumul cotizatiei pentru anul 2014 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. ECOLECT

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       HOTĂRÂREA NR.48/2014 Privind cuantumul cotizației pentru anul 2014 care va fi

Read more

nr. 47 din data 29.05.2014 privind alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 a sumei de 20.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli stabilite in baza Protocoalelor de colaborare cu asociatiile din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR.47/2014   Privind alocarea din bugetul local al

Read more

nr. 50 din data 29.05.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor cuprinse in Anexa nr.1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dupa caz si retragerea dreptului de concesiune asupra bunurilor inscrise in Anexa nr.1

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.50/2014 Privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al

Read more

nr. 51 din data 29.05.2014 privind cuprinderea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a doua parcele de teren, care au fost trecute din domeniul public al judetului Mures in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.51/2014 Privind cuprinderea în domeniul public al municipiului Târnăveni  a

Read more

nr. 53 din data 29.05.2014 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii i a indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii Amenajare spaiu destinat infiintaii unei crese in cadrul proiectului Poti fi mai mult decat mama ! Armonie intre viaia profesionala si cea privata

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.53/2014 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și

Read more

nr. 44 din data 24.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.22/27.02.2014

ROMÂNIA                                                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.44/2014 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.22/27.02.2014  

Read more

nr. 42 din data 24.04.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni pre trimestrul I al anului 2014

  ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.42/2014 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului general

Read more

nr. 29 din data 27.03.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si situatiilor financiare anuale pe anul 2013

R O M N I A                                                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.29/2014 Privind aprobarea contului de

Read more

nr. 33 din data 27.03.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare- bransamente de apa/racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 2012-2013 precum i aprobarea

ROMÂNIA                                                                                                    JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.33/2014 Privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni

Read more

nr. 37 din data 27.03.2014 privind aprobarea transformarii unor posturi din Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tarnaveni si serviciilor publice de interes local ale Municipiului Tarnaveni, in vederea promovarii functionarilor publici si

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.37/2014 Privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de  funcții al aparatului

Read more

nr. 22 din data 27.02.2014 privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privat a municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                                JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.22/2014 Privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în proprietatea privată a municipiului

Read more