nr. 155 din data 23.12.2015 privind radierea din domeniul public a tronsonului de drum Str. 1 Decembrie 1918, inventariat ca strada, la pozitia 5 din H.C.L. nr. 60/2001 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Tarnaveni.

ROMÂNIA                                                                                                  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.155/23.12.2015 Privind radierea din domeniul public a tronsonului de drum Str.

Read more

nr. 144 din data 23.12.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 2.170/16.12.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr.144/23.12.2015 Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 2.170/16.12.2015 asupra

Read more

nr. 147 din data 23.12.2015 privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice din municipiul Tarnaveni, constand in anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA NR. 147/23.12.2015 Privind acordarea de facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice

Read more

nr. 148 din data 23.12.2015 privind aprobarea scutirilor si facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale si a procedurilor de acordare a acestora

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 148/23.12.2015 Privind aprobarea scutirilor și facilităților fiscale la plata

Read more

nr. 149 din data 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 149/23.12.2015 Privind aprobarea Regulamentului privind  stabilirea condițiilor de impunere a

Read more

nr. 150 din data 23.12.2015 privind aprobarea Raportului de reevaluare imobiliara in urma apartamentarii, pentru imobilul situat in Tarnaveni, str. Republicii nr.35.

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR. 150/ 23.12.2015   Privind aprobarea Raportului de reevaluare imobiliară

Read more

nr. 151 din data 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de recreere si socializare – Victoria

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 151/23.12.2015   Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al

Read more

nr. 153 din data 23.12.2015 privind trecerea imobilului situat in str. Gruiete, nr.1B, Tarnaveni, compus din Statie de sortare si Statie de transfer, impreun cu terenul aferent in suprafata de 3025 mp proprietate publica a municipiului Tarnaveni, inscris in C.F. nr.360/N/Tarnaveni, nr. Cad. 597/2, in domeniul public al judetului Mures

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 153/23.12.2015   Privind trecerea imobilului situat în str. Gruiețe, nr.1B,

Read more

nr. 128 din data 26.11.2015 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.I al anului colar 2015-2016

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.128/26.11.2015   Privind aprobarea numărului  burselor  și cuantumul lunar al

Read more

nr. 129 din data 26.11.2015 privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 30.000 lei destinate finantarii cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestrilor culturale prilejuite de sarbatorile de iarn

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.129/26.11.2015   Privind aprobarea  alocării din bugetul local al municipiului

Read more

nr. 130 din data 26.11.2015 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiii Reabilitare/modernizare strazi n municipiul Tarnaveni pentru perioada 2015-2018

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.130/26.11.2015   Privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului

Read more

nr. 134 din data 26.11.2015 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar AQUA INVEST MURES

ROMÂNIA                                                                                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.134/26.11.2015 Privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de

Read more

nr. 135 din data 26.11.2015 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                      CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 135/26.11.2015   Privind aprobarea Listei de repartizare a  locuințelor 

Read more

nr. 123 din data 29.10.2015 Privind aprobarea incetarii delegarii dreptului de administrare a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant preuniversitar de stat, aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni si preluarea acestora in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni si imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni de a semna procesele verbale de predare-primire a acestor imobile.

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL   HOTĂRÂREA NR.123/29.10.2015 Privind aprobarea încetării delegării dreptului de administrare a terenurilor și

Read more

nr. 124 din data 29.10.2015 Privind aprobarea inchirierii terenurilor si spatiilor situate in interiorul curtilor si cladirilor in care nu se desfasoara activitate didactic, din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni, precum si a Documentatiei de atribuire, a Caietului de sarcini i a regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice deschise,in vederea inchirierii acestor spatii

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 124/29.10.2015 Privind aprobarea închirierii terenurilor și spațiilor situate în

Read more

nr. 114 din data 29.10.2015 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.70/28.05.2015 de aprobare a acordarii normei de hrana, personalului Directiei Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si a Regulamentului de acordare a normei de hrana

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.114/29.10.2015 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/28.05.2015 de aprobare

Read more

nr. 118 din data 29.10.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 1111/25.09.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.118/29.10.2015 Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 1111/25.09.2015 asupra

Read more

nr. 119 din data 29.10.2015 Privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a mijloacelor fixe rezultate in urma finalizarii obiectivelor de investitii – Retele de apa, retele de canalizare pluviala si retele de canalizare menajera -, investitii situate pe strazile: Soimilor-Piata, George Enescu Aleea Garii, Pandurilor, Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei si Republicii

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.119/29.10.2015 Privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a mijloacelor

Read more

nr. 120 din data 29.10.2015 Privind aprobarea completarii Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor gestiunea sisteme de alimentare cu apa apartinatoare domeniului public al municipiului Tarnaveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr. 22/202.662/2010 cu mijloacele fixe rezultate in urma finalizarii obiectivelor de investitii Retele de apa, retele de canalizare pluviala si retele de canalizare menajera, investitii situate pe strazile: Soimilor-Piata, George Enescu Aleea Garii, Pandurilor, Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei si Republicii

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.120/29.10.2015 Privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică,

Read more

nr. 113 din data 14.10.2015 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr. 87/ 2015 adoptata pentru predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A. a amplasamentului teren, situat pe Strada Pompelor nr. 14/A si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire Centru Cultural in Municipiul Tarnaveni, judetul Mures

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 113/14.10.2015   Privind modificarea art.1 al  H.C.L. nr. 87/ 2015 adoptată

Read more

nr. 109 din data 24.09.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica spatiului pentru comercializarea marfurilor alimentare, situat in Tarnaveni, Piata Agroalimentara Avram Iancu nr.8, corp C, Boxa 2, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini si a regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL             HOTĂRÂREA NR.109/24.09.2015 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică spațiului pentru

Read more

nr. 111 din data 24.09.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.70/28.05.2015 de aprobare a acordarii normei de hrana, personalului Directiei Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si a Regulamentului de acordare a normei de hrana

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                        HOTĂRÂREA NR.111/24.09.2015 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/28.05.2015 de

Read more