nr. 43 din data 27.10. 2016 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în imobilul din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, realizate prin ’’Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirieri ’’ şi a cotei autorităţii publice locale (%), aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor, titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 43/ 27.10. 2016 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în

Read more

nr. 41 din data 27.10.2016 privind revocarea HCL nr. 60/ 30.04.2015(predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, judeţul Mureş”)

ROMANIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr .41/27.10.2016 privind revocarea HCL nr. 60/ 30.04.2015(predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale

Read more

nr. 39 din data 29.09.2016 privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 952/19.09.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2016

    R O M N I A                                                                                               JUDEȚUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     CONSILIUL LOCAL

Read more

nr. 28 din data 25.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni

    R O M N I A                                                                                               JUDEȚUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     CONSILIUL LOCAL

Read more

nr. 24 din data 08.08.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Sala de sport cu tribun 180 de locuri n Municipiul Tarnaveni, judetul Mures

ROMANIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 24/08 august 2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și

Read more

nr. 22 din data 28.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de vanzare a spatiilor medicale si din comisia de contestatii

    ROMÂNIA                                                                                          JUDEȚUL MUREȘ                                                                                                                  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                CONSILIUL LOCAL      

Read more