nr. 80 din data 26.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de licitatie a cabinetului medical nr.3, situat in Tarnaveni str. Republicii, nr.35 si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare

  R O M Â N I A JUDEȚUL MUREȘ                                                                                   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                 HOTĂRÂREA

Read more

nr. 79 din data 26.05.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea imobiliara situata in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.35, cabinetul nr.3 si a pretulului de pornire la licitaie public

    R O M N I A                                                                                                           JUDEȚUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     CONSILIUL LOCAL      

Read more

nr. 78 din data 26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu Centrul Social Comunitar Pentru Persoane Vrstnice

    ROMÂNIA                                                                                                JUDEȚUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     CONSILIUL LOCAL                                                 

Read more

nr. 75 din data 26.05.2016 privind aprobarea Organigramei și statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si ale serviciilor publice de interes local

  ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.75/2016                 Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința

Read more

nr. 73 din data 26.05.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tarnaveni, a bunurilor cuprinse in Anexa nr.1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dup caz si retragerea dreptului de concesiune asupra bunurilor inscrise in Anexa nr.1

  ROMÂNIA                                                                                                   JUDEȚUL MUREȘ   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI   CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.73/2016   Privind aprobarea   trecerii

Read more

nr. 60 din data 28.04.2016 Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul colar 2016-2017

ROMÂNI A                                                                         JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 60/28.04.2016 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților

Read more

nr. 59 din data 28.04.2016 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 328 din 30.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                                                     JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.59/28.04.2016 Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr.

Read more

nr. 57 din data 28.04.2016 Privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 57/28.04.2016 Privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul

Read more

nr. 56 din data 28.04.2016 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.al-II-lea al anului colar 2015-2016

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 56/28.04.2016   Privind aprobarea numărului  burselor  și cuantumul lunar

Read more

nr. 54 din data 28.04.2016 Privind aprobarea modificarii cotei de impunere pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, aplicabile in anul 2016

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 54/28.04.2016 Privind aprobarea modificării cotei de impunere pentru clădirile

Read more

nr. 53 din data 28.04.2016 privind aprobarea organizrii evenimentului cultural – In memoriam Gyrgy Ligeti – n data de 26 mai 2016

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 53/28.04.2016 Privind aprobarea  organizării evenimentului cultural In memoriam György Ligeti

Read more

nr. 52 din data 28.04.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea proiectului Actului Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. Compania Aquaserv S.A.

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 52/28.04.2016 Privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în

Read more

nr. 51 din data 28.04.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Tarnaveni si Asociatia Intreprinzatorilor de pe Tarnave – ASITAR

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 51/28.04.2016 Privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Târnăveni și Asociația

Read more

nr. 50 din data 31.03.2016 privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 254/21.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2016

  R O M N I A                                                                                             JUDEȚUL MUREȘ   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI   CONSILIUL LOCAL      

Read more

nr. 45 din data 31.03.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al judetului Mures

    ROMÂNIA                                                                                                         JUDEȚUL MUREȘ     CONSILIUL  LOCAL     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                    

Read more

nr. 44 din data 31.03.2016 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesiune nr. 33/2004 – cabinet medical dr. Popa Aurelia, situat in Tarnaveni str. Republicii, nr.35

  ROMÂNIA  JUDEȚUL MUREȘ                                                                                    MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                 HOTĂRÂREA  NR.44/31.03.2016   Privind aprobarea Actului adițional

Read more

nr. 43 din data 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localittilor din Judetul Mures

  ROMÂNIA                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                              CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.43/31.03.2016       Privind aprobarea  

Read more

nr. 39 din data 31.03.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Bransamentului de apa potabila si a instalatiei de masurare separata a gazului la obiectivul de investitii Amenajarea unui spatiu destinat infiintarii unei crese, in cadrul proiectului Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata

  ROMÂNIA   JUDEȚUL MUREȘ   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI   CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR. 39/31.03.2016   Privind aprobarea 

Read more

nr. 34 din data 25.02.2016 privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale- cabinetele medicale nr.2 si 5, situate in Tarnaveni str. Republicii, nr.35, a conditiilor de vanzare si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractelor de vanzare-cumparare

    ROMÂNIA  JUDEȚUL MUREȘ                                                                                    MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                            

Read more