nr. 136 din 28.12.2017 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA NR. 136/28.12.2017  privind modificarea Acordului

Read more

nr. 135 din 18.12.2017 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018 de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în care este prevăzut punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare

R O M Â N I A                                                                                     JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.135/18.12.2017 privind aprobarea liniilor prioritare pentru

Read more

nr. 133 din 18.12.2017 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.716/05.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017 și rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2017

R O M Â N I A                                                                                                                JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 133/18.12.2017 privind validarea modificărilor

Read more

nr.132 din 18.12.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea unor proiecte de investiții pentru perioada 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr.132/18.12.2017  privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 131 din 18.12.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu nr.8, corp.C, boxa 3, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 131/18.12.2017 privind aprobarea închirierii prin

Read more

nr. 130 din 18.12.2017 privind modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in sensul menţinerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea dreptului de administrare a imobilului, în favoarea municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 130/18.12.2017 privind modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea  radierii din Cartea Funciară

Read more

nr. 129 din 18.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 129/18.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu

Read more

nr. 128 din 18.12.2017 privind aprobarea modificării unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Târnăveni pe anul 2017 prin H.C.L. nr. 69/29.06.2017

R O M Â N I A                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 128/18.12.2017 privind aprobarea modificării

Read more

nr.127 din 18.12.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.11. 2017

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.127/18.12.2017 privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general

Read more

nr. 123 din 23.11.2017 privind aprobarea suprafetei de teren ale unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                         CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.123/23.11.2017 privind aprobarea suprafetei de teren ale unui imobil aflat in

Read more

nr. 122 din 23.11.2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr.122/23.11.2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor

Read more

nr. 121 din 23.11.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2017

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 121/23.11.2017 privind rectificarea bugetului

Read more

nr. 119 din 23.11.2017 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.119/23.11.2017 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului 

Read more

nr.117 din 23.11.2017 privind modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma FN, cuprins în Anexa nr.1 la HCL 57/24.11.2016, poziţia 27

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.117/23.11.2017 privind modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma

Read more

nr. 112 din 23.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Târnăveni nr.76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                     CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R

Read more

nr. 111 din 26.10.2017 privind aprobarea deplasării la San Salvo – Italia a unei delegatii de patru persoane condusa de primarul al municipiului Târnăveni în perioada 27 – 30.11.2017

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 111/26.10.2017 privind aprobarea

Read more

nr. 110 din 26.10.2017 pivind reaprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judeţul Mureş

ROMÂNIA                                                                                                                                       JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA NR. 110 din 26 octombrie 2017 pivind reaprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea

Read more

nr. 108 din 26.10.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, pentru anul 2018

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 108/26.10.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul

Read more

nr. 107 din 26.10.2017 rivind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr.107/26.10.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL

Read more

nr. 106 sin 26.10.2017privind modificarea Anexei la HCL 63/27.04.2017 – Lista spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă si aprobarea protocolului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A, între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ                      MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                 HOTARAREA nr. 106/26.10.2017 privind modificarea

Read more

nr. 91 din 31.08.2017 privind aprobarea criteriilor de repartizare în regim de închiriere a locuinţelor care fac parte din fondul locativ al municipiului Târnăveni şi a locuinţelor sociale

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ                      MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.91/31.08.2017 privind aprobarea criteriilor de

Read more

nr. 90 din 31.08.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu nr.8, corp.C, boxa 2, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.90/31.08.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie

Read more

nr. 89 din 18.08.2017 privind aprobarea titlurilor de cetățeni de onoare ai municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                             CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.     89/18.08.2017 privind aprobarea titlurilor de

Read more