nr. 88 din 18.08.2017 privind aprobarea imnului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                             CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.  88/18.08.2017 privind aprobarea imnului municipiului

Read more

nr. 87 din 18.08.2017 privind aprobarea manualului de indentitate și brandului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                             CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.    87/18.08.2017 privind aprobarea manualului de

Read more

nr. 85 din 27.07.2017 privind aprobarea tarifului de operare deseuri menajere pentru depozitul Sighisoara

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                              HOTARARE A nr. 85/27.07.2017 Consiliul local

Read more

nr. 84 din 27.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primaria municipiului Tarnaveni şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Tarnaveni

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI                                                    CONSILIUL LOCAL H O T A R A R

Read more

nr. 76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                            HOTĂRÂREA NR.76/11 iulie 2017 privind

Read more

nr. 73 din 29.06.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 73/29.06.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL

Read more

nr. 71 din 29.06.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mică-municipiul Târnăveni” pentru perioada 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 71/29.06.2017 privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 69 din 29.06.2017 privind aprobarea alocării sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 cultelor religioase din municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.69/29.06.2017 privind aprobarea alocării  sumelor aprobate

Read more

nr. 64 din 10.05.2017 de modificare a Anexei la Hotărârea nr. 40 din 30.03.2017, privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

R O M Â N I A   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                         CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr.64/10.05.2017  de modificare a Anexei

Read more

nr. 63 din 27.04.2017 privind modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL 57/24.11.2016

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ                      MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â

Read more

nr. 60 din 27.04.2017 privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

ROMÂNIA JUDEŢUL MURES                                                                                                          MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  HOTARAREA nr. 60/27.04.2017 privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic  General

Read more

nr. 54 din 30.03.2017 privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                     CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 54/30.03.2017 privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului

Read more

nr. 48 din 30.03.2017 privind prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al municipiului Tarnaveni si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

ROMÂNIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI                                              CONSILIUL LOCAL                                                                             HOTARAREA nr.48/30.03.2017 privind prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al municipiului

Read more