nr. 94 din 25.10.2018 privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție din statul de funcţii al Cabinetului Primarului

ROMÂNIA                                                                                           JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 94/25.10.2018 privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție

Read more

nr. 92 din 25.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.92/25.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor

Read more

nr. 91 din 25.10.2018 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fișa de date, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare, Contractul cadru de vânzare-cumpărare și formularele de înscriere pentru participarea la licitația publică deschisă, pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32

R O M Â N I A               JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 91/25.10.2018 privind aprobarea Documentației de

Read more

nr. 90 din 25.10.2018 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.90/25.10.2018 privind modificarea Acordului de

Read more

nr. 86 din10.10.2018 privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul TARNAVENI din zona 5 Târnăveni

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 86/10.10.2018 privind aprobarea documentaţiilor pentru

Read more

nr. 85 din 27.09.2018 privind aprobarea modificării HCL 46/2008, prin radierea poziției cu nr.3 din lista spațiilor medicale propuse spre a fi vândute, respectiv a spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46, P2, apt.4

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 85/27.09.2018 privind aprobarea modificării

Read more

nr. 84 din 27.09.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918 nr.32, însușirea raportului de evaluare și numirea comisiilor de licitație și contestație

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 84/27.09.2018 privind aprobarea vânzării prin

Read more

nr. 83 din 27.09.2018 privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 83/27.09.2018 privind aprobarea Normelor procedurale

Read more

nr. 82 din 27.09.2018 privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                               JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 82/27.09.2018 privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 81 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.81/27.09.2018 privind rectificarea bugetului general

Read more

nr.­­­­­­­ 78 din 27.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 78/27.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor consiliului

Read more

nr. 53 din 18.06.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei etajelor I si II din imobilului în care își desfășoară activitatea Gimnaziul Vasile Moldovan, situat în Municipiul Târnăveni, str.Fabricii nr.4, din baza materiala a invatamantului preuniversitar in spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 53/18.06.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei

Read more

nr. 51 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ” Hipermarket P+1E partial, container imbiss+grill, amenajari exterioare in incinta, parcare, zona aprovizionare, spatii verzi, drumuri, trotuare, retele de incinta, rezerve PSI, post trafo, imprejmuire, racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistica si reclame, organizare de santier,,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 51/ 31.05.2018  privind aprobarea

Read more

nr.47 din 31.05.2018 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria a domnului Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni si sotia în perioada 11 – 13 iunie 2018

R O M Â N I A                                                                                                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                            CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.47/31.05.2018  privind aprobarea deplasării

Read more

nr. 44 din 31.05.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.44/31.05.2018 privind rectificarea bugetului general

Read more

nr. 43 din 31.05.2018 privind hotărâre privind aprobarea modificării numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 43/31.05.2018  privind hotărâre privind  aprobarea 

Read more

nr. 39 din 26.04.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr.39/26.04.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor

Read more

nr. 36 din 26.04.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș” pentru perioada 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.36/26.04.2018 privind aprobarea creditelor de angajament

Read more