nr. 53 din 18.06.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei etajelor I si II din imobilului în care își desfășoară activitatea Gimnaziul Vasile Moldovan, situat în Municipiul Târnăveni, str.Fabricii nr.4, din baza materiala a invatamantului preuniversitar in spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 53/18.06.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei

Read more

nr. 51 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ” Hipermarket P+1E partial, container imbiss+grill, amenajari exterioare in incinta, parcare, zona aprovizionare, spatii verzi, drumuri, trotuare, retele de incinta, rezerve PSI, post trafo, imprejmuire, racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistica si reclame, organizare de santier,,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 51/ 31.05.2018  privind aprobarea

Read more

nr.47 din 31.05.2018 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria a domnului Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni si sotia în perioada 11 – 13 iunie 2018

R O M Â N I A                                                                                                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                            CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.47/31.05.2018  privind aprobarea deplasării

Read more

nr. 43 din 31.05.2018 privind hotărâre privind aprobarea modificării numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 43/31.05.2018  privind hotărâre privind  aprobarea 

Read more

nr. 39 din 26.04.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr.39/26.04.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor

Read more

nr. 36 din 26.04.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș” pentru perioada 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.36/26.04.2018 privind aprobarea creditelor de angajament

Read more

nr. 26 din 29.03.2018 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.26/29.03.2018 privind modificarea Acordului de Parteneriat

Read more

nr.17 din 29.03.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.17/29.03.2018  privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice,

Read more

nr .16 din 29.03.2018 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr .16/29.03.2018 privind hotărâre privind 

Read more

nr. 15 din 29.03.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2017

 R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/29.03.2018 privind aprobarea  contului de

Read more