nr. 45 din 24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr.45/24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe

Read more

nr. 33 din 28.03.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii serviciului public de salubrizare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTARAREA  nr.33/28.03.2019 privind aprobarea documentatiei de

Read more

nr. 29 din 28.03.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.29/28.03.2019  privind aprobarea  completării Anexei

Read more

nr. 28 din 28.03.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.28/28.03.2019  privind aprobarea  modificării Anexei

Read more

nr. 27 din 28.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.27/28.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini,

Read more

nr. 26 din 28.03.2019 privind modificarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.26/28.03.2019 privind modificarea cotizației aferentă anului

Read more

nr. 23 din 28.03.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr.23/28.03.2019 privind aprobarea  contului de

Read more

nr. 11 din 31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare date stabilita prin Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr. 11/31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare

Read more

nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă

Read more

nr. 8 din 31.01.2019 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2019 privind validarea modificărilor

Read more

nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei

Read more

nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni sau din cadrul serviciilor publice locale

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor

Read more

nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr.5/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale

Read more

nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                          CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor

Read more

nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.02.2019

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea actualizării  cuantumului

Read more

nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.2/31.01.2019  privind aprobarea  completării Anexei nr.

Read more

nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2019  privind aprobarea cuprinderii

Read more