nr.112 din 19 decembrie 2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016,in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr.112/19.12.2019 privind modificarea Acordului

Read more

nr.109 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                 HOTĂRÂREA nr.109/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Read more

nr. 101 din 28 noiembrie 2019  privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI   CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/28 noiembrie 2019  privind aprobarea

Read more

nr. 95 din 31.10.2019 privind aprobarea deplasării la Szombathely–Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu incă patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni în perioada 15-17 noiembrie 2019

R O M Â N I A                                                                                                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 95/31.10.2019 privind aprobarea

Read more

nr.­­­­­­­ 92 din 31.10.2019 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 92/31.10.2019 privind

Read more

nr. 91 din 31.10.2019 privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 91/31.10.2019      privind   rectificarea

Read more

nr.­­­­­­­ 89 din 08.10.2019 privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                          CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 89/08.10.2019 privind incetarea

Read more

nr. 88 din 08.10.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 88/26.09.2019 08.10.2019 privind rectificarea

Read more

NR.84/26.09.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR.84/26.09.2019 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate

Read more

nr.78/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTĂRÂREA nr.78/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale

Read more

nr.69 din 29.08.2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr.69/29.08.2019 privind modificarea Acordului

Read more