nr.­­­­­­­ 89 din 08.10.2019 privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                          CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 89/08.10.2019 privind incetarea

Read more

nr. 88 din 08.10.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 88/26.09.2019 08.10.2019 privind rectificarea

Read more

NR.84/26.09.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR.84/26.09.2019 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate

Read more

nr.78/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTĂRÂREA nr.78/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale

Read more

nr.69 din 29.08.2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr.69/29.08.2019 privind modificarea Acordului

Read more

nr.54 din 30.05.2019 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                               HOTĂRÂREA nr.54/30.05.2019      

Read more

nr. 45 din 24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr.45/24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe

Read more