nr.54 din 30.05.2019 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                               HOTĂRÂREA nr.54/30.05.2019      

Read more

nr. 45 din 24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr.45/24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe

Read more

nr. 33 din 28.03.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii serviciului public de salubrizare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTARAREA  nr.33/28.03.2019 privind aprobarea documentatiei de

Read more

nr. 29 din 28.03.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.29/28.03.2019  privind aprobarea  completării Anexei

Read more

nr. 28 din 28.03.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.28/28.03.2019  privind aprobarea  modificării Anexei

Read more

nr. 27 din 28.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.27/28.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini,

Read more

nr. 26 din 28.03.2019 privind modificarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.26/28.03.2019 privind modificarea cotizației aferentă anului

Read more

nr. 23 din 28.03.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr.23/28.03.2019 privind aprobarea  contului de

Read more