nr. 11 din 31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare date stabilita prin Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr. 11/31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare

Read more

nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă

Read more

nr. 8 din 31.01.2019 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2019 privind validarea modificărilor

Read more

nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei

Read more

nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni sau din cadrul serviciilor publice locale

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor

Read more

nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr.5/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale

Read more

nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                          CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor

Read more

nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.02.2019

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea actualizării  cuantumului

Read more

nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.2/31.01.2019  privind aprobarea  completării Anexei nr.

Read more

nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2019  privind aprobarea cuprinderii

Read more