nr. 114 din 21 decembrie 2020  pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021

 R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                              HOTĂRÂREA nr. 114 din 21

Read more

nr. 112 din  21 decembrie 2020 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 112 din  21

Read more

nr. 110 din 21 decembrie 2020 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  I  al anului școlar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                           JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 110 din 21 decembrie 2020

Read more

nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                          HOTĂRÂREA  nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni

Read more

nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual

Read more

nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif (cunoscut şi Josif) și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni – compartimentul juridic – care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la BIN Ceușan Raluca

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul

Read more

nr. 101 din 27 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                               HOTĂRÂREA nr. 101 din 27 noiembrie

Read more

nr. 47/26.03.2020 privind aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor de consiliu local

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI            CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 47/26.03.2020 privind aprobarea desfasurarii

Read more

nr. 45/26.03.2019 privind aprobarea disponibilizării mijloacelor fixe -tractor rutier universal și remorcă basculabilă, aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Sector Străzi și trotuare

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 45/26.03.2019 privind aprobarea disponibilizării

Read more

nr. 39­­­­­­/26.03.2020 privind republicarea Hotararii consiliului local nr.65/2019

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI            CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 39­­­­­­/26.03.2020 privind republicarea Hotararii consiliului

Read more

nr. 38/26.03. 2020 privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A

ROMÂNIA                                                                                                     JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 38/26.03. 2020 privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în

Read more

nr. 34/26.03.2020 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  al-II-lea  al anului școlar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 34/26.03.2020 privind hotărâre privind 

Read more

nr. 32/05.03.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilo – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 – 2021

ROMANIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 32/05.03.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local

Read more

nr. 29/17.02.2020 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 29/17.02.2020 privind stabilirea perioadelor de

Read more

nr. 27/17.02.2020 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener,la realizarea proiectului „Școala noastră în eCOOLori”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane” – editia 2020

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 27/17.02.2020 privind aprobarea participarii Municipiului

Read more

HOTĂRÂREA nr. 26/17.02.2020 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                                JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 26/17.02.2020 privind aprobarea Listei solicitantilor

Read more