nr. 48/26.04.2021 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA nr. 48/26.04.2021 privind indexarea valorilor impozabile,

Read more

nr. 40 din 26.04.2021 privind aprobarea  vânzării prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr. înmatriculare MS 50 PMT și însușirea Raportului de evaluare în vederea vânzării acestuia

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 40/26.04.2021 privind aprobarea  vânzării prin

Read more

nr. 39 din 26.04.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târnăveni și întabularea dreptului de proprietate privată a bunurilor care constiuie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 39/26.04.2021 privind atestarea apartenenței

Read more

nr. 38 din 26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 38/26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin

Read more

nr. 37 din 26.04 2021 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 37 din 26.04 2021

Read more

nr. 35 din 01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 35/01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor

Read more

nr. 34 din 01.04.2021 privind aprobarea Propunerii de Proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” si a  Acordului de parteneriat cu Fundatia Buckner Tg. Mures

R O M Â N I A                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 34 din 01.04.2021 privind aprobarea

Read more

nr. 32 din 25.03.2021 pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                 HOTĂRÂREA nr. 32 din 25.03.2021

Read more

nr. 30 din 25.03.2021 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 30 din 25.03.2021 privind hotărâre

Read more

nr. 29 din 25.03.2021 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 29 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 27 din 25.03.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de sală de sport,  situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 27 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 26 din 25.03.2021 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27,

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 26 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 25 din 25.03.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27  și  însușirea Raportului de evaluare

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 25 din 25.03.2021 privind

Read more

nr. 20 din 25.02.2021 privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni și vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U1, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia, cabinet aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10,

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 20 din 25.02.2021 privind aprobarea  

Read more

nr.18 din 25.02.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru amenajarea str.Târnavei, situată în Municipiul Târnăveni,  între str.Victoriei și magazinul Kaufland, lucrare care va fi executată de către Kafland România, conform proiectului

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr.18 din 25.02.2021 privind acordul Consiliului

Read more

nr. 17 din 25.02.2021 privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2021

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 17 din 25.02.2021 privind aprobarea

Read more

nr. 13 din 09.02.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor-acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 si 2022-2023

ROMANIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 13 din 09.02.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la

Read more

nr. 8 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix Dacia Logan  cu nr.de înmatriculare MS 50 PMT, aflat în inventarul domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Poliției Locale

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 ianuarie 2021

Read more

nr. 7 din 28 ianuarie 2021    privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” pentru perioada 2021-2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 ianuarie 2021

Read more

nr. 6 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                     JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 6/28 ianuarie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul

Read more

nr. 5 din 19.01.2021 privind menţinerea, în anul 2021, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREAnr. 5/19.01.2021 privind menţinerea, în anul 2021, a salariilor pentru funcțiile publice și

Read more

nr. 4 din 19.01.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni   pentru anul şcolar 2021-2022

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 4 din 19.01.2021 privind aprobarea

Read more

nr. 3 din 19.01.2021   privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului   ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Târnăveni”pentru perioada 2021-2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 3 din 19.01.2021  

Read more

nr. 2 din 8 ianuarie 2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni de schimbare temporară, începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației  împotriva COVID -19, a destinației Centrului de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni în structură medicală –  centru de vaccinare

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 2 din 8 ianuarie 2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului

Read more

nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020din excedentul bugetului local al anilor precedenți

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie

Read more