nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei

Read more

nr. 147 din 15 decembrie 2022 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 147 din 15 decembrie 2022

Read more

nr. 145 din 15.12.2022 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.-4

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 145 din 15.12.2022 privind aprobarea

Read more

nr. 144 din 15.12.2022 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 144 din 15.12.2022 privind aprobarea 

Read more

nr. 140 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 140 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare

Read more

nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                               CONSILIUL  LOCAL MUNICIPIUL TÂRNĂVENI               HOTĂRÂREA  nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei

Read more

nr. 138 din 15.12.2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                               CONSILIUL  LOCAL MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                HOTĂRÂREA  nr. 138 din 15.12.2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ

Read more

nr. 136 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului  înscris în CF nr.57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 136 din 14 noiembrie

Read more

nr. 135 din 24.11.2022 privind completarea preambulului Hotarârii nr. 101/25.08.2022

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 135 din 24.11.2022 privind

Read more

nr. 134 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 134 din 24.11.2022     privind

Read more

nr. 133 din 24.11.2022 pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022  privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.133 din 24.11.2022 pentru aprobarea  modificării 

Read more

nr. 132 din 24.11.2022 privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni a  sumelor reprezentand reduceri procentuale pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

ROMANIA JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 132 din 24.11.2022 privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului

Read more

nr. 130 din 24 noiembrie 2022 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru  anul școlar 2022-2023

 R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 130 din 24 noiembrie 2022

Read more

nr.127 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H ( Centrala termică)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr.127 din 27 octombrie 2022

Read more

nr.126 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              HOTĂRÂREA nr.126 din 27 octombrie

Read more

nr.125  din 27 octombrie 2022 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea  prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, înscris în CF 50174-C1-U10

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.125  din 27 octombrie 2022

Read more

nr. 124 din 27.10.2022 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă str. După Deal, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 124 din 27.10.2022 privind

Read more

nr. 123  din 27 octombrie 2022 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 123  din 27 octombrie 2022

Read more

nr. 122 din 27.10.2022 privind aprobarea  completării Anexei nr. 5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 122 din 27.10.2022 privind aprobarea

Read more

nr. 121 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ”Rețea de apă potabilă Botorca”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 octombrie 2022

Read more

nr. 120 din 17.10.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

ROMANIA                                                                                                              JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 120 din 17.10.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă

Read more

nr. 115 din 29.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Tarnaveni.

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 115 din 29.09.2022 privind desemnarea

Read more

nr. 114  din 29.09.2022 privind aprobarea participării Municipiului Tarnaveni în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,  și aprobarea devizului general pentru proiectul „Extindere si eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 114  din 29.09.2022 privind aprobarea participării Municipiului Tarnaveni în cadrul

Read more

nr. 81 din 07.06.2022 privind aprobarea proiectului:“ Installation of renewable energy source for self-consumption at Tarnaveni Municipality “precum si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia, pentru obiectivul de investitii “ Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica , amplasata pe Piata Agroalimentara Avram Iancu, Tarnaveni”

R O M Â N I A              JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  

Read more