nr. 81 din 07.06.2022 privind aprobarea proiectului:“ Installation of renewable energy source for self-consumption at Tarnaveni Municipality “precum si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia, pentru obiectivul de investitii “ Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica , amplasata pe Piata Agroalimentara Avram Iancu, Tarnaveni”

R O M Â N I A              JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  

Read more

nr. 65 din 28.04.2022 privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipaleşi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni,componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni

  R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr. 65/28.04.2022 privind

Read more

nr. 64 din 28.04.2022 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                 HOTĂRÂREA nr. 64/28.04.2022 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de 

Read more

nr. 58 din 21.04.2022 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                         HOTĂRÂREA nr. 58/21.04.2022 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public

Read more

nr. 9 din 27.01.2022 privind menţinerea, în anul 2022, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021

ROMÂNIA     JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 9/27.01.2022 privind menţinerea, în anul 2022, a salariilor pentru

Read more

nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației

Read more

nr. 2 din 27.01.2022  privind  aprobarea  noilor condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA  în vederea  prelungirii perioadei de tragere până la data de 30.09.2022

 R O M Â N I A                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 2/27.01.2022  privind  aprobarea  noilor condiții

Read more

nr.  1 din 27.01.2022 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.  1/27.01.2022 privind validarea modificărilor

Read more