nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                HOTĂRÂREA nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii

Read more

nr. 109/23.11.2023      privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr. 109/23.11.2023      privind

Read more

nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023     

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                    HOTĂRÂREA nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii

Read more

nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea

Read more

nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalea școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor

Read more

nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”

ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru

Read more

nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70/30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020,

Read more

nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                         JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului

Read more

nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020,

Read more

nr. 90/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2023-2024  

R O M Â N I A                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL             HOTĂRÂREA nr. 90/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor

Read more

nr. 89/28.09.2023 privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 89/28.09.2023 privind aprobarea concesionării

Read more

nr. 88/28.09.2023 privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 88/28.09.2023 privind însușirea Raportului

Read more

nr. 86/28.09.2023 privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                  HOTĂRÂREA nr. 86/28.09.2023 privind aprobarea

Read more

nr. 84 /28.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de  investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                    HOTĂRÂRE nr. 84 /28.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței

Read more

nr. 83/31 august 2023 privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, sesiunea 2” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 83/31 august 2023

Read more

nr. 81/31 august 2023 privind aprobarea înființării  Structurii Comunitare Consultative privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie, constituită la nivelul municipiului Târnăveni și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia  

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 81/31 august 2023 privind aprobarea înființării  Structurii Comunitare Consultative

Read more

nr. 76/26 iulie 2023 de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA      JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL            HOTĂRÂREA nr. 76/26 iulie 2023 de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și

Read more

nr. 72/13.07.2023 privind aprobarea Protocolului pentru darea în folosință gratuită către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”,  a spațiilor situate în imobilul din Municipiul Târnăveni, str. Pompelor nr.14A, în baza art.1 din Hotărârea nr.36/06.04.2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 72/13.07.2023 privind aprobarea Protocolului

Read more

nr. 71/13.07.2023 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației  de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 71/13.07.2023 privind însușirea

Read more

nr. 70/13.07.2023 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate, sesiunea 2, pentru anul 2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 70/13.07.2023 privind aprobarea listei

Read more

nr. 63/29.06.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Municipiul Târnăveni, județul Mureș, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963

ROMÂNIA  JUDETUL MUREȘ                             MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                         CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 63/29.06.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul

Read more

nr. 62/12.06.2023 cu privire la aprobareaproiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Târnăveni, județul Mureș” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

ROMANIA     JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 62/12.06.2023 cu privire la aprobareaproiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate

Read more