nr. 27 din 27.03.2023 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 27/27.03.2023      privind rectificarea

Read more

nr. 23/23.02.2023 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 23/23.02.2023 privind aprobarea propunerilor de

Read more

nr. 21 din 23.02.2023 privind aprobarea  modificării Anexei la HCL nr.122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 21/23.02.2023 privind aprobarea  modificării

Read more

nr. 20 din 23.02.2023 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.147/15.12.20222 pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică) și numirea comisiei de licitație

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 20/23.02.2023 privind aprobarea modificării

Read more

nr. 19 din 23.02.2023 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru , Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 19/23.02.2023 privind aprobarea Documentației

Read more

nr. 18/23.02.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 18/23.02.2023 privind aprobarea organizării reţelei

Read more

nr. 17 din 23.02.2023 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 17/23.02.2023 privind rectificarea bugetului

Read more

nr. 16 din 23.02.2023 privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/23.02.2023 privind aprobarea  principalelor manifestări

Read more

nr. 15 din 23.02.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni în scopul creșterii eficienței energetice-P-ța Primăriei, nr.7, jud.Mureș”   finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2026

R O M Â N I A                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/23.02.2023   privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 14 din 23.02.2023   privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Reabilitare și eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși”Corp C1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2026

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 14/23.02.2023   privind aprobarea creditelor

Read more

nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, a cotei părți din părțile comune înscrise în CF 53879-C1-U3 și terenul  aferent acestora, aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2023 privind aprobarea   vânzării prin

Read more

nr. 8 din 31.01.2023 privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2023 privind însușirea propunerii de

Read more

nr. 6 din 31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022

 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr.6 /31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și

Read more

nr. 4/31.01.2023   privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Achiziții autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în municipiul Târnăveni și zona urbană funcțională” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2023   privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor

Read more

nr. 2 din /31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 2 din /31.01.2023 privind

Read more